Megjelent Ormos István legújabb könyve: Egy életút állomásai. Kmoskó Mihály (1876-1931)

A könyv on-line elérhető a “Kiadványok” rovatban.

Részlet a borító szövegéből:

Kmoskó Mihály (1876–1931) katolikus pap, a Budapesti Tudományegyetem Hittudományi,
majd Bölcsészettudományi Karán az ószövetségi szentírástudomány és a
keleti nyelvek (héber; sémi nyelvek) nemzetközi hírű professzora, az MTA levelező
tagja. Sokrétű kutatásainak középpontjában a szír irodalom és a korai magyar történelem
keleti forrásainak vizsgálata állott. Szlovák születésű, ám teljességgel elmagyarosodott,
kettős identitású emberként az I. világháború utáni években jelentős
politikai tevékenységet fejtett ki annak érdekében, hogy Szlovákia a jövőben is
maradjon meg a szentistváni Magyarország keretein belül. 1916-ban a magyar
kormány és a magyar katolikus egyház megbízásából az egyház helyzetét
tanulmányozta az akkori Szíriában, különös tekintettel arra, hogy az egyház,
mindenekelőtt az egyházi iskolák működésének fenntartása érdekében hogyan
lennének helyettesíthetők azok az elsősorban francia és olasz katolikus papok,
akiket hadbalépését követően az Oszmán Birodalom – mint ellenséges államok
alattvalóit –területéről kiutasított.

Hivatalos útijelentése, amely kiadványunk függelékét képezi, fényt vet Magyarország
I. világháború alatti történelmének egy mindeddig szinte teljesen ismeretlen aspektusára,
amely ugyanakkor szervesen illeszkedik jelentős korabeli, Keletre tekintő
szellemi, gazdasági és politikai áramlatokba-törekvésekbe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.